Individuální systémy

Představitelé individuálního systému jsou povinné osoby, které jsou definovány jako právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí definované oleje na trh.

Jinými slovy, jedná se o první osobu distribuující oleje v ČR, která oleje vyrábí, přeshraničně přepravuje do ČR nebo dováží ze třetích zemí (celní deklarant v případě dovozů z USA, Číny ad.), v případě dovozu funkčních celků (např. vozidla) pak o importéra těchto celků do ČR