Místa zpětného odběru

Konečný uživatel je povinen odevzdávat použité oleje pouze na místech k tomu určených nebo na místa zpětného odběru. Určenými místy jsou zejména místa pro odkládání nebezpečných odpadů stanovená obcí (sběrné dvory, mobilní svozy organizované obcí). Místa zpětného odběru jsou uvedena na jednotlivých webových stránkách povinných osob, primárně je možné odevzdat odpadní oleje zejména v jednotlivých autoservisech povinných osob. Zpětný odběr je bezplatný, to platí s ohledem na tržní prostředí v oblasti odpadních olejů i pro odevzdávání na jiných určených místech.

Zpětný odběr použitého výrobku může příslušná osoba odmítnout v případě, že použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí. Toto pravidlo platí především pro poslední prodejce (obchodní řetězce), v případě olejů nakupovaných v kamenných obchodech lze apriori předpokládat odmítnutí sběru s ohledem na hygienické normy a nedostatečné zázemí těchto posledních prodejců. Poslední prodejce by měl dle zákona konečného uživatele informovat o nejbližším místě zpětného odběru, pokud tak neučiní, měl by výrobek sám odebrat. Zejména v případě této komodity nicméně platí výše zmiňovaný nárok prodejce na odmítnutí převzetí s ohledem na možnost kontaminace, proto je vhodné se o možnostech odevzdání v dané provozovně předem telefonicky informovat.