POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Výčet povinnosti povinné osoby v oblasti olejů dle zákona o odpadech:

1) Zajistit zpětný odběr

2) Informovat o způsobu zajištění zpětného odběru

3) Zajistit zpracování odpadních olejů

4) Zpracovat roční zprávu za uplynulý kalendářní rok