Úvod

Vítejte na stránkách zpětného odběru použitých odpadních olejů, který je zajišťován v rámci individuálního systému povinných osob. Individuální systém povinných osob a s tím související povinnosti dle zákona o odpadech zajišťují výrobci vozidel, akreditovaní zástupci, dealeři vozidel. Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s problematikou zpětného odběru použitých odpadních olejů.

Více informací o individuálním systému

29.12.2016 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

25.05.2016 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti olejů a pneumatik do roku 2014 - odkaz: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vybrane_ukazatele_odpadoveho_hospodarstvi/$FILE/OODP-vyhodnoceni_2002-2014_pneumatiky_oleje-20150408.pdf, ZDROJ: MŽP ČR

Archiv novinek